Jakie istotne elementy należy zawrzeć w pracy inżynierskiej?

student photo

Zanim zaczniesz pisać pracę inżynierską, powinieneś mieć podstawowe pojęcie o tym, jakie elementy powinny się w niej znaleźć. Poniżej znajduje się lista niezbędnych elementów, które powinny znaleźć się w każdej pracy inżynierskiej:

Wprowadzenie

Wprowadzenie powinno zawierać informacje ogólne na temat tematu. Może to obejmować historię tematu, wcześniejsze badania na ten temat i wszelkie istotne prawa lub przepisy, które mogą mieć zastosowanie do Twojej pracy. Wprowadzenie powinno również jasno określać, jakie są Twoje główne punkty i dlaczego są one ważne.

Przegląd literatury

W tej sekcji przyjrzysz się wcześniejszym badaniom związanym z Twoim tematem. Zastanowisz się również, jak Twoja praca wpisuje się w ten kontekst.

Metodologia

Część dotycząca metod opisuje, w jaki sposób przeprowadziłeś swoje badania lub eksperyment. Na przykład, jeśli przeprowadziłeś eksperyment w celu udowodnienia lub obalenia hipotezy, to ta część powinna jasno opisać, jak ustawiłeś swój eksperyment i jakiego sprzętu użyłeś do jego przeprowadzenia. W niektórych przypadkach ta część może również zawierać szczegóły dotyczące tego, ile czasu zajęło wykonanie każdego etapu eksperymentu, jak również wszelkie nieoczekiwane problemy, które wystąpiły podczas jego realizacji.

Wyniki

Ta część opisuje, co wydarzyło się podczas eksperymentu lub procesu badawczego (tj. co zaobserwowano). Powinna zawierać tyle szczegółów, aby ktoś inny czytający mógł powtórzyć to, co się stało podczas eksperymentu lub procesu badawczego (czyli co zaobserwowano).

Dyskusja

Należy omówić, w jaki sposób wyniki badań wpisują się w istniejącą wiedzę na dany temat i jakie mają implikacje dla przyszłych badań. Możesz również zaproponować pomysły na przyszłe badania oparte na tych wynikach.

Jeśli napotykasz istotne problemy, możesz zawsze zgłosić się po pomoc w pisaniu prac inżynierskich, która może zweryfikować Twoje błędy i pozwoli nakierować Cię na właściwy tor, w razie zwątpienia.